CELPLUS

A maiores da nosa carta de servizos habitual, ofertamos servizos adicionais de:

  • Asistencia Xurídica. Procedementos Xudiciais.
  • Execución e Redacción ERE's.
  • Procedementos Concursais.
  • Asesoramento e Xestión de Convenios de Empresa.
  • Comprobación e Revisión de Impostos. Determinación do Método de Tributación.
  • Tramitación e Seguimento de Expedientes de Subvencións.
  • Campañas de Comunicación.
  • Aluguer de Instalacións.

Infórmate dos detalles e condicións dos servizos CELPLUS no
982 23 11 50.